Bireysel Başvuru

İnsanlık Savunma Hattı’nın öncelikli amacı hiçbir ön koşul ileri sürmeden çocuk/yetişkin ayrımı gözetmeksizin ‘insan’ı ve ‘insan onuru’nu savunmaktır.

Kurumsal Başvuru

İnsanlık Savunma Hattı’nın öncelikli amacı hiçbir ön koşul ileri sürmeden çocuk/yetişkin ayrımı gözetmeksizin ‘insan’ı ve ‘insan onuru’nu savunmaktır.